by Vika
juli 21, 2021

Alles over de verschillende stammen en religies in Tanzania

Alhoewel De Masai’s unieke cultuur en levenswijze,hun zeker tot de bekendste stam in Oost-Afrika gemaakt. kun je in Tanzania vele andere stammen en religies vinden. Alle hebben hun eigen stempel op de Tanzaniaanse cultuur gedrukt. Hier een overzicht van de grootste/bekendste stammen in Tanzania.

Religie in Tanzania

Ongeveer ⅓ van alle Tanzanianen is Christen, ⅓ is Moslim en de overige ⅓ volgt een lokale religie. In afgelegen regio’s volgen mensen animistische religies. Onder de Aziatische gemeenschap in Tanzania vind je ook Hindoes en Boeddhisten.

Stammen-Tanzania-religie

In het begin van de 16de eeuw is het Christendom in Tanzania geïntroduceerd door een missionaris missie in de stad Kilwa. Andere missies volgde gestaag en in de 17de eeuw waren Protestantse en Christelijke missie te vinden in elke stad aan de kust van Tanzania. De Christian Council of Tanzania, de overkoepelend organisatie voor de meeste Christelijke organisaties actief in Tanzania is opgericht in 1934. De geestelijkheid in Tanzania is tegenwoordig bijna allemaal van Afrikaanse afkomst.

Waarzeggers en traditionele helers van de stammen in Tanzania

Moslims in Tanzania leven voornamelijk op het eiland Zanzibar, Pemba en langs de Ruvuma rivier. Met de stichting van Arabische handelscentra in Zanzibar en langs de Swahili kust maakte Islam zijn intrede in Tanzania. In tegenstelling tot de Christenen zijn er nooit Islamitische missies in Tanzania geweest. Het Islamitische geloof is vooral verspreid door de Arabische slavenhandelaren.

Vandaag de dag zijn er twee organisaties die de aangelegenheden van de moslim populatie overziet: The National Muslim Council of Tanzania overziet het vaste land, terwijl de Supreme Muslim Council verantwoordelijk is voor de moslim bevolking op de eilanden van Tanzania.

De inheemse geloven van Tanzania volgen een hogere god, net als de Christelijke en Islamitische religies.

Stammen-tanzania-masai

Veel Tanzanianen vragen hulp van waarzeggers en traditionele helers in het dagelijkse leven. Het is niet ongebruikelijk voor Tanzanian om hun kinderen een ‘extra’ naam te geven naast hun Christelijke of Islamitische naam. Dit is vaak een naam van een groot ouder en symboliseert de band met de spirituele wereld van de voorvaderen.

Although the Tanzanian constitution offers freedom of religion, fundamentalists are also found. Conflicts and tensions between Christianity and Muslims are also there. They have effects in schools, colleges, business. Although Tanzania is an open globalized country, the concept of secularism between government and religion is still far away.

Alhoewel het recht op vrijheid van religie is gewaarborgd in de grondwet van Tanzania, vind je overal fundamentalisten. Conflicten en spanningen tussen de Christelijke en Islamitische komen voor - maar zijn niet erg gebruikelijk. Toch zijn de effecten van deze spanning terug te vinden in scholen, universiteiten en bedrijven. Over het algemeen is Tanzania een open en vrij land.

Masai stam in Tanzania

Alhoewel er vaak pogingen ondernomen zijn om de Masai stam in Tanzania te ‘temmen’ door hun land af te nemen, of hun land te veranderen in beschermde natuurgebieden, de Masai van Tanzania hebben succesvol vastgehouden aan hun gebruiken en tradities.

Stammen-tanzania- masai-warrior

Ze fokken nog steeds vee, eten nog steeds voornamelijk het vlees en de melk die ze zelf produceren. Traditioneel gezien zijn de Masai in Tanzania vaak te herkennen aan hun sandalen, zwarte, rode of blauwe kleden - die ze om hun lichaam wikkelen.

De Masai vrouwen houden zich in hun vrije tijd bezig met kraalwerk. Veel van hun creaties worden door hun zelf gedragen, samen met decoratieve armbanden en oorbellen. De Masai hebben een patriarchale samenleving en is onderverdeeld in mannelijke groepen. Waar de ouderen beslissingen nemen of de aangelegenheden van de gemeenschap.
The warriors are one of the most respected groups of the Maasai and are known world-wide. They have many privileges, since they are the only ones that can wear long hair.

De krijgers hebben de hoogste status in de Masai samenleving en genieten wereldwijde bekendheid. Ze hebben vele privileges - onder anderen zijn de krijgers de enige Masai die hun haar lang mogen dragen.

De Masai stam in Tanzania geloven in 1 god: “Engai”. Deze godheid heeft twee kanten: een vergevingsgezinde en een wraakzuchtige. De stam heeft een “ Laibon”, een geestelijke leider. Deze leider houd geen hogere positie in de samenleving maar beschikt over waarzeggers of helende krachten.

Hadzabe stam

Met een samenleving die bestaat uit minder dan 2000 leden, is de Hadzabe stam een van de laatste stammen in Tanzania die vasthouden aan hun traditionele levensstijl.

Hun levensstijl is nog steeds hetzelfde als dat van hun voorouders duizenden jaren geleden. Er is een duidelijke taakverdelingen tussen de mannen en vrouwen. Mannen jagen en brengen vlees en honey naar huis, terwijl de vrouwen en kinderen zich bezighouden met het verzamelen van fruit, bessen en wortelen. De jachttechniek van de mannen is ver ontwikkeld en vraagt veel van de jagers. Aangezien de jacht de enige manier is van levensvoorziening van de Hadzabe is dit de enige stam die nog mag jagen in de Nationale Parken van Tanzania.

Stammen-tanzania-hadzabe

De Hadzabe leven over het algemeen een nomadisch bestaan in grotten en houden zich ver van andere mensen. Heden ten dage leven ze rond Lake Eyasi - een fractie van hun vroegere leefgebied. Doordat ze weinig tot geen contact met buitenstaanders hebben en niet trouwen buiten hun stam - hebben de Hadzabe besmettelijke ziektes als HIV weten te ontwijken.

Interessant genoeg lijkt de taal van de Hadzabe verwant to zijn met die van de Bushmen van de Kalahari Woestijn. Beide talen maken gebruik van kenmerkende klikgeluiden. Alhoewel ze ook veel fysieke kenmerken delen, beide stammen zijn klein van stuk en pezig, toont DNA onderzoek aan dat er geen gezamenlijke afkomst is.

Sukuma stam in Tanzania

The Sukuma are the largest group in Tanzania, since their population reaches over 5 million and still grows. They are scattered around the country and live not only in rural areas and plains, but also in cities, mostly in Mwanza and Shinyanga. Consequently, their traditional lifestyle drastically changed and they succumbed to the modern way of life.

The Sukuma living in cities find jobs like doctors, miners, teachers and nurses, women included.

stammen -tanzania- sukuma - warrior

De Sukuma zijn de grootste stam in Tanzania, met 5 miljoen leden de groep blijft gestaag groeien. Ze leven verdeeld over heel Tanzania, niet alleen op het platteland maar ze zijn ook sterk vertegenwoordigd in de steden: vooral in Mwanza en Shinyanga. Hun levensstijl is volledig aangepast aan de moderne tijden: Sukuma werken als dokters, leraren en zusters, zowel de mannen als de vrouwen.

Alhoewel de vrouwen vaak een professionele carrière hebben , blijft de zorg voor het gezin de taak van de vrouw. Op het platteland zijn de vrouwen naast hun dagelijkse werk verantwoordelijk voor de gewassen zoals katoen, maïs, aardappelen en rice en voor het vee. Vrouwen verzamelen het brandhout en zorgen voor schoon water en de dagelijkse maaltijden voor het gezin.

De Sukuma zijn onderverdeeld in twee groepen: De Kimakia en de Kisomaya .Deze twee hoofdgroepen zijn weer onderverdeeld in verschillende subgroepen, maar allen spreken de Sukuma taal en Swahili, een van de officiële talen van Tanzania die gebruikt wordt voor het onderwijs. De Sukuma hangen verschillende religies aan: ongeveer 10% is Christelijke. Traditionele religies eren het bestaan van geesten, vooral deze van voorouderen.

Chagga stam

De Chagga stam is de derde grootste stam in Tanzania - ze bewonen het gebied tussen het Noorden van de Masai steppe tot de hellingen van de Kilimanjaro.

stammen- tanzania- chagga-stam

Een Bantu volk, de Chagga gebruiken het water van de bossen om de berghellingen te verbouwen. Ze staan bekend om hun ondernemerschap en harde werk. Een van hun prestatie is het ontwerp en bouwen van een irrigatiesysteem dat water 180 meter boven de rivier brengt. Dit water maakt het verbouwen van de Mneke plant mogelijk, deze wordt gebruikt voor het brouwen van lokaal bier.

Iraqw stam

De Iraq zijn van Cushitic oorspong en leven in de centrale hooglanden van Mbulu. Bekend voor hun statuesque houding en scherp gedefinieerde gelaatstrekken, zijn ze over het algemeen een teruggetrokken volk. Ze verbouwen hun eigen voedsel en zorgen voor hun vee dat alleen verkocht wordt als het strikt noodzakelijk is.

stammen-tanzania-iraqw-stam

Ontdek de Tanzaniaanse Cultuur zelf!

Op onze culture safaris en excursies kun je de verschillende stammen zelf ontmoeten, bezoek je de verschillende nederzetten en kun je kennis maken met het echte stammen leven!
Neem een kijkje bij onze met zorg samengestelde Culture Tours. Of neem contact op met onze safari experts en ontvang een gratis reisvoorstel!

Geïnteresseerd in een Afrikaanse Safari?

Neem contact op met een van onze Safari Experts en we stellen een op maat gemaakt reisvoorstel samen.

CTA